Posts

Банк ГЛОБУС - це сучасний і динамічний комерційний банк з українським капіталом, який успішно працює з 2007 року і впевнено нарощує свою ринкову частку. Регіональна мережа налічує понад 30 відділень по всій території України і активно розвивається.

Банк ГЛОБУС запрошує в свою команду професіоналів. Актуальні вакансії http://finstaff.com.ua/jobs/globusbank

The GLOBE Bank is a modern and dynamic commercial bank with Ukrainian capital, which has been successfully operating since 2007 and confidently presses its market share. The regional network has more than 30 compartments throughout Ukraine and is actively developing. The GLOBE Bank invites to its team of professionals. Advanced vacancies http://finstaff.com.ua/jobs/globusbank
Translated
Image may contain: text

ТОП-10 банківських вакансій для Керівників

- Начальник відділу кредитування малого та середнього бізнесу http://finstaff.com.ua/jobs/58836

- Регіональний керівник http://finstaff.com.ua/jobs/58838

...

- Керівник напрямку координації загальнобанківської методології http://finstaff.com.ua/jobs/58813

- Начальник відділу звітності та контролю за господарськими операціями http://finstaff.com.ua/jobs/58831

- Керуючий відділенням http://finstaff.com.ua/jobs/58837

- Начальник відділу залучення партнерів http://finstaff.com.ua/jobs/58839

- Заступник начальника служби комплаєнсу http://finstaff.com.ua/jobs/30420

- Керуючий відділенням банку http://finstaff.com.ua/jobs/58817

- Начальник відділу по роботі з боржниками http://finstaff.com.ua/jobs/58820

- Заступник начальника відділу обліку необоротних активів та запасів http://finstaff.com.ua/jobs/58830

See More
TOP 10 bank vacancies for executives - Head of Small and Medium Business Lending Department http://finstaff.com.ua/jobs/58836 - Regional Manager http://finstaff.com.ua/jobs/58838 - Head of the direction of coordination of zagalʹnobanking methodology http://finstaff.com.ua/jobs/58813 - Chief of the department of reporting and control of economic operations http://finstaff.com.ua/jobs/58831 - Managing Office http://finstaff.com.ua/jobs/58837 - Chief of the department of attracting partners http://finstaff.com.ua/jobs/58839 - Deputy Chief of compliance service http://finstaff.com.ua/jobs/30420 - Managing Bank Office http://finstaff.com.ua/jobs/58817 - Chief of the department on working with debtors http://finstaff.com.ua/jobs/58820 - Deputy Chief of the department of accounting of neoborotnih assets and supplies http://finstaff.com.ua/jobs/58830
Translated
No photo description available.