Posts

1️⃣ Автомобіль шкодить лише тоді, коли їздить. Чим більше їздить, тим більше спалює палива, тим більше завдає екологічної шкоди.

2️⃣ Об‘єм двигуна і вік авто не є показником екологічності. Це залежить від багатьох факторів, у тому числі - технічного стану.

3️⃣ Існуюча формула нарахування акцизу суперечить нормам і вимогам ЄС. Україні рано чи пізно доведеться змінити ці норми.

...

4️⃣ Екологічна функція обмежень, встановлених акцизом, не виконується: в Україні відстутній технічний контроль для приватних легкових авто. А сертифікація при імпорті не перевіряє технічний стан і кількість викидів.

5️⃣ Екостандарти «Євро» в ЄС стосуються виключно нових авто. Доведено на практиці ще в 2017 році нашим проектом «Микола Запорожець».

6️⃣ Проблему екології і транспорту в ЄС вирішують на локальному рівні. Обмежують в‘їзди в центр. Будують розв‘язки, дороги, паркінги, впроваджують системи «park&ride», а не блокують імпорт.

7️⃣ Україна - найбільша країна Європи з найменшою кількістю авто на 1000 осіб, найдорожчим і найстарішим автопарком. А життя в Україні - це не лише життя в мегаполісах.

8️⃣ У ЄС створюють умови для купівлі нових авто, а не обмежують імпорт/продаж вживаних. Доступні кредити, програми обміну, бонуси на купівлю нових електроавто, програми лізингу, тощо. Плюс - вища купівельна спроможність і вищий економічний рівень загалом.

В Україні потрібно приймати рішення, які враховують наші реалії та відповідають часу.

Про все це в не тільки ми говорили вчора на вебінарі, присвяченому екології про імпорті вживаних авто, організованому CASE Україна, проектом Ціна держави та нашою організацією «Доступне авто».

Дякуємо організаторам та спікерам Vladimir Dubrovskiy, Остап Новицький, Mykola Malukha, Stanisław Buczacki.

Повна версія вебінару - у попередньому пості на нашій сторінці 🙂 Далі буде!

See More
1 ️⃣ Car only hurt when it drives. The more it drives, the more fuel burns, the more ecological damage is caused. 2 ️⃣ engine volume and age car is not an indicator of ecological. It depends on many factors, including technical condition. 3 ️⃣ The existing excise scoring formula goes against EU norms and requirements. Ukraine sooner or later will have to change these norms. 4 ️⃣ Environmental function of restrictions established by excise is not performed: in Ukraine retreat technical control for private light cars. And certification with import does not check the technical condition and the number of emissions. 5 ️⃣ Ecostandarti ′′ Euro ′′ in the EU apply to exclusively new cars. It was proven to practice in 2017 by our project ′′ Nikolai Zaporozhets ". 6 ️⃣ The problem of ecology and transport in the EU is decided at a local level. Limit entry to the center. Building solutions, roads, parking, implementing ′′ park & ride ′′ systems, not blocking imports. 7 ️⃣ Ukraine is the largest country in Europe with the smallest number of cars for 1000 people, the most expensive and the oldest car park. And life in Ukraine is not only life in metropolis. 8 ️⃣ in the EU create conditions for buying new cars, not limiting import / sale of used. Credits available, exchange programs, bonuses to buy new electric cars, leasing programs, etc. Plus - higher buying capacity and higher economic levels in general. In Ukraine, we need to make decisions that take into account our realities and match time. Not only did we talk about yesterday at a webinar dedicated to the imports of used cars organized by @[1416894561910969:274:CASE Ukrayina], project @[248740598540688:274:Ціна derzhavy] and our organization ′′ Affordable Car ". Thank you to the organizers and speakers of @[100000786721389:2048:Vladimir Dubrovskiy], @[100006786360987:2048:Остап Novytsʹkyy], @[1045238808:2048:Mykola Malukha], @[100004023781974:2048:Stanisław Buczacki]. The full version of the webinar is in the previous post on our page 🙂 To be continued!
Translated
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
1,876 Views

Поговорили про економіку та екологію при імпорті вживаного транспорту.

Було цікаво. Дякуємо усім учасникам!

Деталі - згодом.

We talked about economics and ecology while importing used transport. It was interesting. Thanks to all the participants! Details are later.
Translated
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
3,237 Views
Ціна держави was live.

Розпочався вебінар «Імпорт вживаних автомобілів – між економікою та екологією».

Під час вебінару говоримо про:
📍 структуру автомобільного ринку, загальну кільк...ість авто (офіційно, а також яка його частина активна в розрізі перепродаж);
📍 середній вік автопарку (офіційно та з точки зору активного ринку), порівняння із країнами ЄС;
📍 якими саме авто поповнюється ринок, які авто імпортують, які перепродують. Яка частка старих авто на внутрішньому ринку, «євроблях» у тому числі;
📍 чи можуть в Україні потрапити сотні тисяч старих авто нижче «євро-2», якщо скасувати обмеження (порівняння кількості старих авто на сайтах продажу до загальної кількості авто в ЄС);
📍 логічність обмеження, прив‘язаних до віку та об‘єму двигуна;
📍 про екологічну функція обмежень;
📍 як вирішують проблему екології і транспорту в ЄС: на локальному рівні, а не блокують імпорт;
📍 що в Україні - найменший рівень автомобілізації у Європі (255 авто на 1000 осіб). По Євросоюзу - 600.

See More
Photos
Videos
1️⃣ Автомобіль шкодить лише тоді, коли їздить. Чим більше їздить, тим більше спалює палива, тим більше завдає екологічної шкоди. 2️⃣ Об‘єм двигуна і вік авто не є показником екологічності. Це залежить від багатьох факторів, у тому числі - технічного стану. 3️⃣ Існуюча формула нарахування акцизу суперечить нормам і вимогам ЄС. Україні рано чи пізно доведеться змінити ці норми. 4️⃣ Екологічна функція обмежень, встановлених акцизом, не виконується: в Україні відстутній технічний контроль для приватних легкових авто. А сертифікація при імпорті не перевіряє технічний стан і кількість викидів. 5️⃣ Екостандарти «Євро» в ЄС стосуються виключно нових авто. Доведено на практиці ще в 2017 році нашим проектом «Микола Запорожець». 6️⃣ Проблему екології і транспорту в ЄС вирішують на локальному рівні. Обмежують в‘їзди в центр. Будують розв‘язки, дороги, паркінги, впроваджують системи «park&ride», а не блокують імпорт. 7️⃣ Україна - найбільша країна Європи з найменшою кількістю авто на 1000 осіб, найдорожчим і найстарішим автопарком. А життя в Україні - це не лише життя в мегаполісах. 8️⃣ У ЄС створюють умови для купівлі нових авто, а не обмежують імпорт/продаж вживаних. Доступні кредити, програми обміну, бонуси на купівлю нових електроавто, програми лізингу, тощо. Плюс - вища купівельна спроможність і вищий економічний рівень загалом. В Україні потрібно приймати рішення, які враховують наші реалії та відповідають часу. Про все це в не тільки ми говорили вчора на вебінарі, присвяченому екології про імпорті вживаних авто, організованому CASE Україна, проектом Ціна держави та нашою організацією «Доступне авто». Дякуємо організаторам та спікерам Vladimir Dubrovskiy, Остап Новицький, Mykola Malukha, Stanisław Buczacki. Повна версія вебінару - у попередньому пості на нашій сторінці 🙂 Далі буде!
50
2
Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук («Слуга народу») не знає, яка позиція у фракції щодо «євроблях», але особисто вважає це питання «закритим». В той же час, він висловився за створення єдиних правил, створених для всіх: «Рівні можливості - це не лише рівні права, але й рівні обо‘язки». Простими словами, це означає, що зміни правил розмитнення можливі. Але лише тоді, коли будуть стосуватися усіх без виключення. Без пільг та переваг для когось. Якщо позиція провладної фракції буде такою ж, то тему «євроблях» можна справді вважати закритою. Усі подальші кроки та зміни будуть стосуватися виключно загальних умов, правил та процедур офіційного імпорту. Підтримуєте таку думку?
31
45
Є хтось, хто ще не бачив цього відео? 🤪 Прямо під час прес-конференції прикордонників на пропускному пункті Шегині, в кадр усіх журналістів потрапили порушники, що перелізли паркан 😂 Епічно, правда?
178
24