🔥РЕЙДОВІ ЗМАГАННЯ🔥

4 - 5 липня, вже вдруге за літо, активні учасники ВГО «Сокіл» разом із побратимськими організаціями взяли участь у рейдових змаганнях.
.
....
‼️Мета рейду полягала у доставлені до лабораторії лаборанта, який повинен винайти ліки проти COVID -19.
.
.
Цього разу з різних точок області рухались 4 групи, які через 2 дні мали об'єднатися в одне ціле на певній території і перемогти "диверсантів".
.
.
Після подолання заданого маршруту у 1 день,кожна група власноруч облаштовувала табір, який вночі охороняли стійкові.
Після запашної вечері приготовленої на вогнищі, учасники рейду всі солодко відпочивали у наметах.
.
.
Після завершення рейду усі залишились задоволені та виявили бажання надалі брати участь у подібних заходах, тому ми не будемо зупинятись, а складати нові маршрути і завдання.
.
.
При будь-яких погодніх умовах групи продовжували йти до цілі, такі заходи гартують силу волі, витривалість і вміння ніколи не здаватись!
.
Приєднуйся до нас, ми чекаємо тебе🇺🇦

See More
🔥 RAID COMPETITIONS 🔥 July 4, for the second time in the summer, active participants of the Falcon Auco together with pobratimsʹkimi organizations participated in rejdovih competitions. . . !!️Meta raid was delivered to a laboratory that should find medicine against COVID-19. . . This time, from different points of the region, 4 groups, which in 2 days had to unite in one whole in a certain territory and defeat ′′ saboteurs ". . . After overcoming the given route in 1 day, each group equipped a camp that was guarded by the steady at night. After a fragrant dinner prepared on fire, the participants of the raid all sweetly rested in the tents. . . After the end of the raid, everyone remained satisfied and found the desire to continue to participate in such events, so we will not stop, but to raise new routes and tasks. . . Under any weather conditions, the group continued to go to goals, such measures gartuûtʹ willpower, endurance and ability never give up! . Join us, we are waiting for you 🇺🇦 #falcon #falternopílʹ #raid #task #forest #rightsector #nackorpus #merge #development #nature #learning #endurance #works _ your _ future
Translated

‼️ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ‼️

Третього липня 964 року київський князь Святослав Хоробрий переміг війська Хазарського каганату
.
Не секрет, що князь мав надзвичайний військовий талант, тому дружина під проводом Святослава розгромила війська загарбницької Хазарії і звільнила племена, які захопив ворог і забезпечила вихід Русі-України на світову арену....
.
Ми продовжуємо боротися з ворогом і зараз, хоч пройшло вже більше тисячі років, не забуваймо слави своїх предків.
.
🔥Читай, розвивайся і #знай_своє_минуле

See More
!!️This day in history!! ️ On the third of July 964, Kyiv Prince Svyatoslav the brave defeated the troops of Khazarsky Kaganatu . It's no secret that the prince had an extraordinary military talent, so the wife led by Svyatoslav defeated the troops of the invader Hazaria and dismissed the tribes captured by the enemy and ensured the exit of Rus-Ukraine to the world arena. . We continue to fight the enemy and now, though it's been more than a thousand years, let's not forget the glory of our ancestors. . 🔥 Read, develop and #know _ your _ past #сокіл #сокілтернопіль #святослав #хоробрий #князь #слава #предки #твори_своє_майбутнє
Translated
Image may contain: 1 person, text
Image may contain: one or more people

🔥ВІТАЄМО ЗАХИСНИКІВ КОРДОНІВ🔥

День митної служби України відзначається щорічно 25 червня в день ухвалення Верховною Радою України у 1991 році Закону про митну справу в Україні.
.
....
Митна служба - один з основних атрибутів держави. Проголошення державного суверенітету і незалежності України в 1991 році зумовило нагальну потребу в забезпеченні належного захисту економічних інтересів країни.
Прикордонники з лютого 2014 року перебувають на посиленому режимі. А з початку військових дій 80% особового складу неодноразово були на сході України, брали участь в АТО, де вели бойові дії з терористами.

See More
🔥 CONGRATULATIONS TO THE BORDONS PROTECTERS 🔥 The Day of the Customs Service of Ukraine is celebrated annually on June 25 in the day of the Verkhovna Rada of Ukraine in 1991 of the Law of Customs Affairs in Ukraine. . . Customs service is one of the main attributes of the state. The proclamation of state sovereignty and independence of Ukraine in 1991 has condemned the urgent need for the proper protection of economic interests of the country. The border guards have been on enhanced mode since February 2014 And since the beginning of military actions, 80 % of the zaman was repeatedly in eastern Ukraine, participated in the ATO, where combat actions with terrorists were conducted. #сокіл #тернопіль #сокілтернопіль #митна_служба #вітаємо
Translated
Image may contain: text

😱ЗБРОЄЗНАВСТВО😱
.
.
На жаль, одна афіша не розповість про все, що буде на таборі, тому ми розпочинаємо підбірку постів #гартволі2020 , уважно читай деталі і приєднуйся до нас.
....
⚔️ЗБРОЯ⚔️
Важливий елемент для кожного - вміти захистити себе за допомогою пістолета, рушниці, ножа або слова.
Сьогодні поговоримо чому ми тісно пов`язані з такими незвичними для когось речима.
.
.
Щороку на таборі #ГартВолі таборовики отримують елементарні знання володіння зброєю, дізнаються про тактику ведення бою, переміщення, вчаться стріляти,
для того, щоб:
.
1. Бути готовим зустріти ворога, який може опинитись на твоєму порозі так само неочікуванно, як прийшов в Крим, Донецьк та Луганськ.
2. Мати змогу захистити себе від нападів, рекету та замовних вбивств, а також, просто неадекватних людей.
3. При відсутності адекватної військової підготовки в школах, коледжах та ВНЗ - отримати елементарні знання.
На жаль,часто військові курсанти знають менше ніж цивільні люди.
4. Ну і звичайно - зробити круті фото, які всім сподобаються😎
.
.
Зброєзнавство - один з важливих аспектів під час табору, але окрім цього, є ще багато цікавого.
Ну а що ще чекає кожного з вас, дізнаєтесь в наступних постах.
До зустрічі на сполохах😈

See More
😱 WEATHER 😱 . . Unfortunately, one poster will not tell about everything that will happen at the camp, so we are starting a selection of #hartvoli2020 posts, read the details carefully and join us. . ⚔️ weapons ⚔️ An important element for everyone is to be able to defend themselves with a gun, a shotgun, a knife or a word. Today let's talk why we are closely related to such unusual things for someone. . . Every year at camp #Hartwoli taboroviki receive elementary knowledge of possession of weapons, learn about the tactics of fighting, displacement, learn to shoot, in order to: . 1. Be ready to meet an enemy who can be on your doorstep as unexpectedly as he came to Crimea, Donetsk and Luhansk. 2. Be able to protect yourself from attacks, racketeering and silent murders, and just inadequate people. 3. In the absence of adekvatnoí̈ military training in schools, colleges and college - get elementary knowledge. Unfortunately, often military cadets know less than civilians. 4. Well and of course - make cool photos that everyone will like 😎 . . Arms are one of the important aspects during camp, but in addition, there are many more interesting things. Well, what else awaits each of you, you will find out in the next posts. See you on the alarm 😈 Camp Commandant, friend Iron. #сокіл #сокілтернопіль #гартволі2020 #табір #сполох #зброя #зброєзнавство #твори_своє_майбутнє
Translated

📍РЕЙДОВІ ЗМАГАННЯ📍

Забракло часу чи хоробрості приєднатись в червні? Випробуй себе в липні!
.
....
4-5 липня у Тернопільській області продовжуються рейдові змагання.
.
.
Побратими з інших організацій та усі охочі - ми будемо раді бачити кожного.
.
.
Рейд - це :
▪️нові знайомства
▪️перехід в 1-й день 15км, 2-й день 5 км;
▪️ночівля в наметі;
▪️смачна їжа на багатті;
▪️оборона своєї групи від нападу диверсантів;
▪️та кілька сюрпризів від організаторів;
.
.
Літо - це час відпочинку, саморозвитку та нових відкриттів. Буде цікаво і весело, як завжди)
.
*під час рейду будуть знімати кліп і ти можеш стати його учасником (тільки тшшшш 🤫)

See More
📍 RAID COMPETITIONS 📍 Lack of time or bravery to join in June? Test yourself in July! . . On July 4-5, the rejdoví competition continues in Ternopil region. . . Sister-in-law from other organizations and all admire - we would love to see everyone. . . The raid is: ▪️ new dating ▪️ transition to the 1th day of 15 km, 2th day of 5 km; ▪️ sleepover in tent; ▪️ delicious food on the campfire; ▪️ defence of your group against saboteurs attack; ▪️ and a few surprises from the organizers; . . Summer is a time of rest, empowerment and new discoveries. It will be interesting and fun as always) . * during the raid will shoot a clip and you can become a member of it (only tššš 🤫) #сокіл #тернопіль #сокіл_тернопіль #рейд #розвиток #літо #кліп
Translated
Image may contain: 3 people, outdoor, text and nature

🔥ДВОДЕННИЙ ВИШКІЛ У ЧОРТКОВІ🔥

«Для чого вам це все? Так далеко їхати, ще й на вулиці спека, тягнути все спорядження із собою, а потім назад...»
.
....
Досить часто нам трапляються люди з подібними запитаннями. Ми в один голос і гордістю відповідаємо: " Бо ми свідомі".
.
.
Наше майбутнє в наших руках і руках наших дітей. Саме тому ми їздимо і навчаємо підлітків від 14 років як захистити себе, близьких та рідних. Країну, де кожен може постояти не тільки за себе, а й за свою націю та сім'ю - не зможе атакувати жоден ворог!
.
.
Будь свідомим та #твори_своє_майбутнє

See More
🔥 DVODENNY SCHOOL IN CHORTKOV 🔥 ′′ What is it all for you? So far to drive, also on the street heat, drag all the gear with you and then back..." . . Quite often we have people with similar questions. We are in one voice and proudly respond, ′′ Because we are conscious ". . . Our future is in our hands and the hands of our children. This is why we drive and teach teens from 14 years how to protect themselves, loved ones and relatives. A country where everyone can stand not only for themselves, but for their nation and family - will not be able to attack any enemy! . . Be conscious and #works _ your _ future #сокіл #сокілтернопіль #розвиток #твори_своє_майбутнє #вишкіл #чортків #сокілчорків
Translated
Image may contain: grass, tree, outdoor and nature
Image may contain: one or more people, grass, outdoor and nature
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: sky, cloud, tree, outdoor and nature

У лісах поблизу Теребовлі та села Яблунів Гусятинського району відбулися патріотичні ігри. У них взяли участь представники трьох молодіжних громадських організацій. Це 20 дівчат та хлопців віком від 16 до 20 років з «Правої молоді», «Соколу» та «Нацкорпусу» – повідомив співорганізатор змагань Богдан Бутковський. За його словами, змагання організували для гартування патріотичного духу, фізичних навиків та орієнтування на місцевості. Тривали ігри два дні.

За словами керівника обласного молодіжного метод центру Богдана Бутковського, такі патріотичні ігри на Тернопільщині організовували 4 рази. Вперше вони відбулися в травні 2016 року.

In the forests near Terebovlya and the village of Yabluniv Gusâtinsʹkogo district happened patriotic games. Representatives from three youth community organizations participated in them. These are 20 girls and boys between the ages of 16 and 20 years from ′′ Right Youth ", ′′ Sokolu ′′ and ′′ National Corps ′′ - reported the co-organizer of the competition Bogdan Butkovsky. According to him, the competition was organized to gartuvati patriotic spirit, physical skills and orienteering on the terrain. Lasted games for two days. According to the head of the regional youth method of the center of bohdan butkovsky, such patriotic games in ternopílʹŝiní organized 4 times. They first happened in May 2016
Translated
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
3,788 Views
Суспільне Тернопіль

У лісах поблизу Теребовлі та села Яблунів Гусятинського району відбулися патріотичні ігри. У них взяли участь представники трьох молодіжних громадських організа...цій. Це 20 дівчат та хлопців віком від 16 до 20 років з «Правої молоді», «Соколу» та «Нацкорпусу» – повідомив співорганізатор змагань Богдан Бутковський. За його словами, змагання організували для гартування патріотичного духу, фізичних навиків та орієнтування на місцевості. Тривали ігри два дні.

За словами керівника обласного молодіжного метод центру Богдана Бутковського, такі патріотичні ігри на Тернопільщині організовували 4 рази. Вперше вони відбулися в травні 2016 року.

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Sokil Ternopil
158 Views
158 Views
Sokil Ternopil

.
І ми знову у вашій стрічці
Сумували, правда?
.
Ми знов тут, незмінна рубрика #ТОШОТАКЕ і її незмінний ведучий @sancho_pansy😱 ...
.
А ти знаєш найпростіші способи орієнтування? І взагалі що це таке і з чим його їдять?
.
Якщо ні, то шукай в морозилці морозиво і насолоджуйся переглядом.
.
Поширення, вподобання і коменти вітаються🖤

See More
. And we're back in your feed Missed it, right? . We are here again, the unchanging rubric #TOSHOTAKE and its unchanging host @sancho_pansy 😱 . Do you know the simplest ways to orienteering? And what is this and what is it eating with? . If not, look for ice cream in the freezer and enjoy the view. . Sharing, liking and commenting are welcome 🖤 #сокіл #тернопіль #сокілтернопіль #тошотаке #орієнтування #туризм #твори_своє_майбутнє
Translated

.
І ми знову у вашій стрічці
Сумували, правда?
.
Ми знов тут, незмінна рубрика #ТОШОТАКЕ і її незмінний ведучий @sancho_pansy😱 ...
.
А ти знаєш найпростіші способи орієнтування? І взагалі що це таке і з чим його їдять?
.
Якщо ні, то шукай в морозилці морозиво і насолоджуйся переглядом.
.
Поширення, вподобання і коменти вітаються🖤

See More
. And we're back in your feed Missed it, right? . We are here again, the unchanging rubric #TOSHOTAKE and its unchanging host @sancho_pansy 😱 . Do you know the simplest ways to orienteering? And what is this and what is it eating with? . If not, look for ice cream in the freezer and enjoy the view. . Sharing, liking and commenting are welcome 🖤 #сокіл #тернопіль #сокілтернопіль #тошотаке #орієнтування #туризм #твори_своє_майбутнє
Translated
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Sokil Ternopil
158 Views

🔥💊СКАЖИ НАРКОТИКАМ - НІ! 💊🔥

Вже початок літа і ми не зупиняємось боротись з рекламою наркотичних засобів!
.
....
Важливо зараз бути свідомим і розуміти, що наркотики не є розвагою, вони отруюють твій організм. З поміж стількох спокус вибирай тільки сп‘яніння від книг, запаморочення від щастя та жагу до нових звершень. Не забувай, що тільки ти твориш світ навколо, а головне себе!
.
.
Здавай сесію і приєднуйся до нас. Врятуємо життя разом!

See More
🔥💊 TELL Drugs - NO! 💊🔥 It's the beginning of summer and we don't stop fighting drug advertising! . . It's important to be conscious now and understand that drugs are not fun, they poison your body. From among so many temptations, choose only intoxication from books, dizziness from happiness and the urge to new achievements. Don't forget that only you create the world around, and most importantly yourself! . . Hit the session and join us. Save a life together! #сокіл #тернопіль #сокілтернопіль #твори_своє_майбутнє #ні_наркотикам #поліція_тернопіль #замальовки
Translated
Image may contain: one or more people, people standing, shoes and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, sunglasses and outdoor

Приєднуйтесь до нашого стріму в інстаграмі.
05.06.20 о 17:00

Join our instagram stream. 05.06.20 at 17:00
Translated
Image may contain: 1 person, standing

повернулися:
Учасник Революції Гідності, доброволець, ветеран російсько-української війни, голова міського осередку - друг Жовтень.

#сокіл #сокілтернопіль #тернопіль #наші #доброволець #революція #гідності #твори_своє_майбутнє

returned: Participant of the revolution of dignity, volunteer, veteran of the Russian-Ukrainian war, head of the city at - friend October. #сокіл #сокілтернопіль #тернопіль #наші #доброволець #революція #гідності #твори_своє_майбутнє
Translated
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Sokil Ternopil
45 Views

👶🏻ДІТИ - НАШЕ МАЙБУТНЄ👶🏻

41. Люби й опікуйся дітворою, як молодістю майбутнього Нації
.
....
Сьогодні, 1-го червня, відзначають Міжнародний день захисту дітей
Головна мета свята – захистити дітей від насильства, голоду, неможливість отримати освіту та інших бід
.
.
Свято заснували в 1949 році в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Проблема опіки над дітьми особливо гостро розглядалася на тлі тотального зубожіння населення, голоду та епідемій, які прийшли на зміну двох світових воєн
.
.
На сім’ю покладена головна відповідальність за виховання і захист дітей, за те, щоб повний і гармонійний розвиток їхньої особистості обов’язково відбувався в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння.

See More
👶🏻 CHILDREN ARE OUR FUTURE 👶🏻 41. Love and take care of children as the youth of the future of the Nation . . Today, June 1, celebrate International Children's Day The main purpose of the holiday is to protect children from abuse, hunger, the impossibility of getting education and other afflictions . . The holiday was founded in 1949 in Paris by the decision of the Congress of the International Democratic Federation of Women. The problem of child custody was particularly overreact against the background of the total population, hunger and epidemics that came to change the two world wars . . The family is the main responsibility of raising and protecting children, so that the full and harmonious development of their personality will definitely take place in family surroundings, in the atmosphere of happiness, love and understanding. Educate your children correctly, plekajte in them love for Ukraine and #works _ not _ only _ your _ future #сокіл #тернопіль #сокілтернопіль #діти #діти_наше_майбутнє #твори_своє_майбутнє
Translated
Image may contain: 3 people, outdoor

#діти_не_мішень

Сьогодні Тернопільський осередок разом з побратимами із Правого сектору, Національного корпусу, ВО ”Свобода” та небайдужими тернополянами вийшли під стіни ГУНП для того щоб зупинити поліцейське свавілля!
.
Зокрема, це була акція щодо вбивства п'яними поліцейськими 5-ти річного Кирила Тлявова 31 травня 2019 року....
.
Акція мала на меті привернути увагу громадськості до проблеми свавілля правоохоронних органів, аби винні не розгулювали на свободі.
.
Вимагаємо покарання вбивць хлопчика!

See More

КРОВ, ПРОЛИТА ДЛЯ ВЕЛИКОЇ МЕТИ, НЕ ЗАСИХАЄ
.
Саме у цей день, 25 травня, було вбито Симона Петлюру - Головного Отамана військ УНР
.
Можна по-різному оцінювати цю постать, інколи суперечливу у своїх діях, проте його вклад у національно-визвольний рух неможливо не згадати....
.
Петлюрі на момент убивства було 47 років. Він був середнього зросту – 1,71 метра, мав русяве волосся та привабливу зовнішність. Був патріотом, публіцистом та літератором, завжди виступав на боці скривджених та захищав меншини.
.
Часто йому чіпляють ярлик антисеміта, проте отаман лояльно ставився до єврейського народу

See More
❌ BLOOD, shed for a big goal, doesn't dry ❌ . On this day, May 25, Simone Petliura was killed - Chief Otaman of the UNR troops . It is possible to evaluate this figure differently, sometimes controversial in its actions, but its contribution to the national liberation movement cannot be mentioned. . Petliura was 47 years old at the time of the murder. He was a medium height of 1,71 meters, had rusâve hair and attractive appearance. He was a patriot, publicist and literator, always performed on the side of the mistreated and defended the minorities. . Often, he is caught by an anti-semite's shortcut, but ataman was loyal to the Jewish people Continuation find out the link: https://t.me/sokilternopil #сокіл #сокілтернопіль #історія #цей_день_в_історії #петлюра #отаман #унр #вбивство #знай_своє_минуле #твори_своє_майбутнє
Translated
Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 1 person, standing, text and outdoor
ВГО "Сокіл" Кременець
May 23

Вітаємо з днем народження!
@ Надя Дзяд

Нехай продовжують збуватися мрії, нехай кожен день на тебе чекають щирі радощі, великі пригоди та добрі новини. Бажаємо міцного здоров’я та незмінного щастя, взаємної любові та постійного благополуччя!

🟦🟨ДЕНЬ ГЕРОЇВ🟨🟦

День Героїв України відзначають щорічно 23 травня
.
....
У це свято ми згадуємо та шануємо героїв Русі-України, героїв доби козаччини, УСС, армії УНР, вояків ОУН-УПА та ООС
.
.
Ми повинні пам'ятати та постійно нагадувати собі й іншим, що без стражденного героїчного минулого наших предків, не було б нас незалежних. Ми повинні бути вдячними хлопцям, які зараз оберігають наше небо від свисту куль, захищають наші домівки від війни
.
.
Традиційно, в цей день ми також згадуємо полеглих воїнів російсько-української війни. Зокрема, нашого побратима Мирослава Мислу, чия смерть стала великою втратою для всіх сокільців та України
.
.
Сьогодні ми також долучились до цього дня та вшанували пам‘ять полеглих пращурів покладанням квітів до їх пам‘ятників
.
.
Люди живі, допоки про них пам'ятають.
А бути героєм значить жити вічно
.
.
Герої не вмирають! Слава героям!

See More
🟦🟨DENʹ HEROES DAY HEROYIV🟨🟦 The Day of Heroes of Ukraine is celebrated annually on May 23 . . In this holiday, we remember and honor the heroes of Russia-Ukraine, heroes of the day of kozakčini, USS, UNR Army, soldiers of oun-UPA and oos . . We must remember and constantly remind ourselves and others that without the suffering heroic past of our ancestors, there would be no independent of us. We should be thankful to the guys who are now protecting our sky from whistling bullets protecting our homes from war . . Traditionally, on this day we also remember the fallen soldiers of the Russian-Ukrainian war. In particular, our woodland Miroslava Mislu, whose death has become a great loss for all sokílʹcív and Ukraine . . Today we also joined this day and tribute to the fallen forefathers with putting flowers to their monuments . . People are alive as long as they remember. And being a hero means living forever . . Heroes don't die! Glory to the heroes! #сокіл #тернопіль #сокілтернопіль #пам_ять #ГЕРОЇ #СОКІЛ #ВГО_Сокіл #знай_своє_минуле #боротьба_триває #пращури #слава_герою #націоналізм
Translated
Sokil Ternopil updated their status.
May 20

🇺🇦Люби українське, носи українське🇺🇦

Всесвітній День вишиванки - найкращий час для того, аби витягнути вишиванку, яку мама вишила з любов‘ю спеціально для тебе. Саме сьогодні варто вшанувати та одягнути наш етнічний вишитий одяг - вишиванку❤️
.
....
Вшанування традицій це своєрідний прояв поваги і символ любові до своєї країни. Адже, націю об‘єднують звичаї, а ми українська нація і в нас є свої унікальні, неповторні, цікаві та викохані нами традиції
.
.
Сьогодні ми запускаємо челендж
Ми любимо, носимо, слухаємо та бережемо українське!
Приєднуйся до нас і #одягни_вишиванку та не забувай #твори_своє_майбутнє
Для того аби подивитись що саме ми підготували переходь по посиляннях:
https://www.instagram.com/p/CAcDWB2gU2v/
https://t.me/sokilternopil
.
Молодиків та молодиць, які підтримають нас фото, відео чи іншим цікавим способом обов‘язково поширимо в stories🙂

See More
🇺🇦 Love Ukrainian, wear Ukrainian 🇺🇦 World Vyshyvanka Day is the best time to pull out the embroidery that mom made with love especially for you. Today is worth honoring and wearing our ethnic embroidered clothes - embroidery ❤️ . . Honoring tradition is a peculiar manifestation of respect and a symbol of love for your country. Because, the nation is united by customs, and we are a Ukrainian nation and we have our own unique, unique, interesting and loved by us traditions . . We are launching the challenge today We love, wear, listen and save Ukrainian! Join us and #wear _ embroidery and don't forget #works _ your _ future In order to see what exactly we prepared cross the posilânnâh: https://www.instagram.com/p/CAcDWB2gU2v/ https://t.me/sokilternopil . Young men and young men who will support us photos, videos or other interesting ways will definitely share in stories 🙂 #сокіл #тернопіль #сокілтернопіль #ВГО_Сокіл #СОКІЛ #вишиванка #люби_українське #носи_українське #слухай_українське #бережи_українське
Translated

🔥Нас бояться в Росії, нами лякають російських дітей, нас називають вбивцями на фашистами🔥
.
Чому ми, бандерівці, називаємо себе націоналістами? І чому Бандера - наш провідник.
.
Степан Бандера був крайовим провідником ОУН та очолював пропагандистський відділ, досконало володів найголовнішою зброєю - словом, своєю незламністю та силою духу був вдвічі небезпечнішим для ворогів. Більшовицька пропаганда вкорінила в свідомість багатьом людям, що Бандера та його послідовники - теро...

Continue Reading
🔥 We are afraid in Russia, we are intimidated by Russian children, we are called murderers by fascists 🔥 . Why do we, Banderivtsi, call ourselves nationalists? And why Bandera is our guide. . Stepan Bandera was an extreme guide of OUN and headed the propaganda department, perfectly possessed the most important weapon - word, his nezlamnístû and strength of spirit was twice as dangerous for enemies. Bolshevik propaganda has rooted in the minds of many people that Bandera and his followers are terrorists and gangsters. It is clear that a person who has knowledge of history and creative thinking will never believe in these myths. . The Hero of Ukraine left for his successors a great example of invincibility, volʹovničostí, strength of spirit. Stepan Bandera is an example for the role model of nationalist and every patriot of Ukraine. . Excerpt from Peter Feduna's book ′′ Poltava ′′ Who are banderivtsi and what are they fighting for ". 1950 : ′′ We, Bandera, call ourselves nationalists because the central place in our ideology occupies the teachings of the nation. According to this teaching, we, nationalities, opposite to Marxists and bolʹševikam, consider ímenno that: 1) people, nation is the highest and most powerful type of human community - higher and stronger than public klâsa; 2) in the international cut, the subject of history is peoples, nations, not social klâsi; 3) the best conditions for comprehensive development of the people ensures only national state; 4) the premise of improving the fate of working klâs of enslaved people is the national political liberation of all the people; We, Ukrainian nationalities, for our highest order we have the good and happiness of the Ukrainian people. . !!️Ukrainian nationalists and banderivtsi are not chauvinists, no imperialists, we fight only for the implementation of the Ukrainian people of those rights, which has long been used by the vast majority of the nations of the world, and which (rights) have already been recognized as the natural rights of every people. !!️ To all the nations of the world we cherish sincere sympathy. We do not fight against our neighboring nations in general, but only against those empire forces that enslave us. We emphasize again: all nations, including Russian and Polish nations, we appreciate, honor and strive for valid friendship and cooperation with them. !!️We hate and fight only against those empire forces that enslave us or want to enslave. !!️We, Ukrainian nationalities, are not also empires. An independent Ukrainian state we want to build only on ethnographic lands, i.e. on the lands on which most lives the Ukrainian people. We don't encroach on a piece of foreign territory. !!️We, banderivtsi, have never been, are not and will not be an agent. In our fight for national and state independence of Ukraine, we are oriented only to our own forces of the Ukrainian people. . In particular, we, Banderivtsi, have never cooperated with the Germans, as it is about us to lie the bolʹševicʹkí enemies of the people. From the first days of the occupation of Ukraine by Hitlers, OUN guided by C. Bandera, led an active underground fight against them. This fight suggests the fact that thousands of Ukrainian revolutionaries led by C. Banderoû, I. Stetsky and many other guiding members of our movement. ′′ #сокіл #тернопіль #сокілтернопіль #нація #історія #бандерівці
Translated
Image may contain: 1 person