Posts
Image may contain: text
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar

Ställningstagande från Socialdemokraterna i Kalmar mot Turkiets aggression mot kurder

SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR UPPMANAR KALMARBORNA ATT AVSTÅ FRÅN ATT BESÖKA... TURKIET TILLS TURKIETS OACCEPTABLA ANGREPP PÅ KURDER UPPHÖR

Situationen för det stolta kurdiska folket är sedan länge svår. Uppdelat mellan ett antal auktoritära diktaturer saknar Kurdistan såväl självbestämmande som trygghet och säkerhet. Situationen, där Kurdistan utgör delar av andra legitimt självständiga suveräna stater, gör också att kurdernas situation ofta hamnar i skymundan.

Kurderna har självklart samma rätt till trygghet och säkerhet som alla oss andra, och det långsiktiga målet måste vara självbestämmande eller självständighet, i överenskommelse med övriga berörda, på ett sätt som kurderna känner sig nöjda med.

Denna kurdiska rätt till trygghet och säkerhet gäller förstås ovillkorligt. Efter det enorma ansvar som kurder tagit i kampen mot IS, blir det särskilt provocerande att denna rätt nu akut hotas av Turkiets oacceptabla militära offensiv mot främst kurder i området Rojava i Syrien. Detta måste ovillkorligen stoppas!

Vi verkar i kommunpolitiken i Kalmar och Sverige är starkt beroende av att agera enat tillsammans med EU. Regeringen har agerat, bl.a. genom att kalla till sig den turkiska ambassadören, samt verka för vapenembargo mot Turkiet. Vi har fullt förtroende för att regeringen ser allvaret i situationen och agerar därefter.

Många kurder är svenskar och lever här i Sverige samtidigt som släkt och vänner lever under livsfara på grund av Turkiets offensiv och förtryck. Inte minst här i Kalmar har vi en stor och välintegrerad grupp med kurdisk bakgrund. Det är våra vänner, grannar och arbetskamrater som lever med denna skräck!

Vi måste alla utifrån våra egna möjligheter ta ett moraliskt ansvar. För oss som Kalmarbor och socialdemokrater i Kalmar är det viktigt att vara tydliga med att Turkiet måste upphöra med förföljelsen av kurder.

Socialdemokraterna i Kalmar uppmanar nu partiets representanter att som privatpersoner inte överväga att besöka Turkiet förrän det akuta hotet mot kurderna är avvärjt och en påtaglig förbättring av den turkiska politiken kan skönjas. Vi är många som har mycket goda erfarenheter av att turista i Turkiet och gör det gärna igen i framtiden. För att det ska bli aktuellt krävs det dock att Turkiet uppfyller grundläggande internationella åtaganden, formella såväl som moraliska, och att Turkiet respekterar mänskliga rättigheter.

Vi uppmanar socialdemokrater i övriga Sverige, liksom företrädare för andra partier, att också göra detta ställningstagande.

Vi är alla som individer ansvariga för vår moral och våra livsval. Socialdemokraterna i Kalmar uppmuntrar Kalmarborna att tills vidare göra gemensam sak med oss, att överväga att turista i andra resmål än Turkiet.

Våra kurdiska vänner, grannar och arbetskamrater förtjänar att vi visar dem denna sympati i en för dem oerhört prövande tid!

Socialdemokraterna i Kalmar,

Roger Holmberg, ordförande

See More

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och jag skriver i Barometern idag👇
Under pågående debatt kring gängkriminalitet vill vi S-kvinnor påminna om mäns våld mot kvinnor som ständigt pågår och att det arbetet och samhällsengagemanget inte får hamna i skuggan av skjutningarna. Mäns våld mot kvinnor och gängkriminalitet står inte mot varandra men de behöver få samma resurser och uppmärksamhet. Vi får inte glömma kvinnorna som utsätts. Det vore ett svek mot alla de som drabbas och har drabbats.

Videos
Anna Hedh om backlashen för jämställdhetsarbetet
85
4
Anna Hedh om jämställdhetsintegrering
92
5
Omsorgstjänster för kvinnor och män
36
1