Informacje dla osób niekorzystających z Produktów firm Meta

Meta Platforms, Inc. (dalej „Meta”, „firma”, „my” lub „nas”) przetwarza imię i nazwisko użytkownika, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail, jeżeli otrzyma je od naszych użytkowników za pośrednictwem funkcji przesyłania kontaktów lub synchronizacji kontaktów dostępnej na Facebooku, Messengerze lub Instagramie (dalej „Przesyłanie kontaktów”). Przetwarzamy te informacje nawet jeżeli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, Messengera czy Instagramu i/lub nie masz u nas konta („osoba niebędąca użytkownikiem”).
Informacje o funkcji Przesyłania kontaktów i o tym, jak ona działa
Gdy użytkownik korzysta z funkcji Przesyłania kontaktów i udziela nam dostępu do książki adresowej swojego urządzenia. Będziemy codziennie uzyskiwać dostęp do imion i nazwisk, numerów telefonów oraz adresów e-mail w jego książce adresowej i przesyłać je na nasze serwery; dotyczy to zarówno użytkowników Facebooka, Messengera i/lub Instagramu, jak również innych osób z listy kontaktów, które nie są użytkownikami lub nie mają konta (tj. Osób niebędących użytkownikami).
Jakie informacje gromadzi się na temat Osób niebędących użytkownikami?
Gromadzimy imiona i nazwiska, numery telefonów komórkowych i/lub adresy e-mail osób z listy kontaktów użytkownika.
Jak wykorzystujemy dane Osób niebędących użytkownikami?
Przesyłanie kontaktów to funkcja opcjonalna umożliwiająca użytkownikom przesłanie książki adresowej urządzenia do aplikacji Facebook, Messenger i/lub Instagram. Przetwarzamy takie dane jak imiona i nazwiska, numery telefonów i/lub adresy e-mail w książce adresowej, aby sprawdzić, czy któreś z numerów lub adresów e-mail należą do użytkowników. Jeżeli kontakt użytkownika jest obecny również na Facebooku, Messengerze i/lub Instagramie, możemy zasugerować ten kontakt na Facebooku jako osobę, do której można przesłać zaproszenie do grona znajomych w sekcji Osoby, które możesz znać użytkownika Facebooka lub jako sugerowane konto, które można obserwować na Instagramie. Użytkownicy mogą też zapraszać Osoby niebędące użytkownikami przez SMS lub e-mail, aby zaczęły korzystać z Facebooka, Messengera i/lub Instagramu.
Funkcja Przesyłania kontaktów pozwala nam również zasugerować Osobę niebędącą użytkownikiem, która zacznie korzystać z Facebooka, jako osobę, którą można dodać za pośrednictwem funkcji Osoby, które możesz znać lub jako sugerowane konto, które można obserwować na Instagramie.
Będziemy też korzystać z przesłanych książek adresowych, aby badać podejrzaną aktywność w Produktach firm Meta i dbać o bezpieczeństwo naszej platformy. Prowadzimy też działania z zakresu business intelligence i analityki przy użyciu przesłanych książek adresowych, aby dokładnie zliczać osoby i użytkowników Produktów firm Meta.
Meta udostępnia gromadzone informacje, infrastrukturę, systemy i technologię pozostałym Firmom należącym do Meta. Udostępniamy dane Osób niebędących użytkownikami innym Firmom należącym do Meta, aby móc udostępniać funkcję importu kontaktów oraz do określonych powyżej celów.
Zachowujemy dane osobowe Osób niebędących użytkownikami tak długo, jak będzie to potrzebne do dostarczania użytkownikom funkcji Importu kontaktów oraz do celów opisanych powyżej. W określonych przypadkach musimy przechowywać dane kontaktowe dłużej, także kiedy otrzymamy prośbę o ich usunięcie. Wynika to z przyczyn prawnych, takich jak obowiązek odpowiadania na wnioski prawne albo zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami, na potrzeby sporów sądowych, zapobiegania szkodom, zapewniania bezpieczeństwa i integralności. Długość czasu zależy od konkretnego powodu.
Jak Osoby niebędące użytkownikami mogą korzystać ze swoich praw
Zapewniamy Osobom niebędącym użytkownikami możliwość skorzystania z przysługujących im praw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.
Dowiedz się więcej na temat zasad ochrony prywatności na Facebooku i Instagramie oraz w Centrum pomocy Facebooka.
Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie zapytania Osób niebędących użytkownikami dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy ich dane osobowe. W niektórych krajach użytkownik może też mieć możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych firmy Meta Platforms, Inc. i, w zależności od jurysdykcji, może się również skontaktować bezpośrednio z lokalnym Urzędem ds. ochrony danych osobowych („UODO”).
Jeżeli masz pytania dotyczące Twoich praw, kliknij tutaj.
Jak przekazujemy informacje?
Udostępniamy globalnie, zarówno wewnętrznie naszym biurom i centrom danych, jak i zewnętrznie – naszym partnerom, dostawcom usług i sprzedawcom. W związku z tym, że Meta ma zasięg globalny, tj. ma użytkowników, partnerów i pracowników na całym świecie, przekazywanie danych jest konieczne z wielu różnych powodów, m.in. po to, byśmy mogli działać i świadczyć usługi opisane w niniejszym Powiadomieniu.
Dane Osób niebędących użytkownikami będą przekazywane lub przesyłane do następujących krajów; mogą też być w nich przechowywane i przetwarzane:
  • miejsca, w których mamy infrastrukturę lub centra danych, w tym m.in. Stany Zjednoczone, Irlandia, Dania, Szwecja,
  • kraje, w których dostępne są Produkty firm Meta,
  • inne kraje, w których znajdują się nasi partnerzy, dostawcy usług i sprzedawcy, inne niż kraj zamieszkania użytkownika, do celów opisanych w niniejszym Powiadomieniu.
Bazujemy na odpowiednich mechanizmach międzynarodowych transferów danych. Na przykład w zakresie gromadzonych przez nas informacji:
  • Wykorzystujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz przez inne właściwe organy.
  • Opieramy się na ustaleniach Komisji Europejskiej oraz innych właściwych organów w kwestii tego, czy w innych krajach stosuje się dostateczny poziom ochrony danych.
  • Stosujemy równorzędne mechanizmy zgodnie z obowiązującymi przepisami, które odnoszą się do transferów danych do Stanów Zjednoczonych oraz innych właściwych krajów.
W razie pytań dotyczących międzynarodowych transferów danych firm Meta można się z nami skontaktować.
Nawiązywanie z nami kontaktu.
W razie pytań dotyczących niniejszego Powiadomienia bądź pytań, skarg lub wniosków dotyczących danych użytkownika można się z nami skontaktować przy użyciu tego formularza.
Jeżeli użytkownik nie ma dostępu do formularza, może też do nas napisać na poniższy adres:
Meta Platforms, Inc.
ATTN: Privacy Operations
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie