Utwórz zbiórkę pieniędzy

Zbiórki pieniędzy na Facebooku ułatwiają wspieranie inicjatyw, które są dla Ciebie ważne.

Meta pokrywa koszty przetwarzania datków w przypadku większości zbiórek pieniędzy na rzecz organizacji non profit
Ponad 1 milion organizacji non profit, które możesz wspierać na Facebooku
Podziel się szybko swoją historią, aby zwiększyć rozmach i zebrać więcej pieniędzy
Zbieraj pieniądze

Służymy pomocą

Sprawdź najczęściej zadawane pytania.

triangle-right
Kto może utworzyć zbiórkę pieniędzy?
Obecnie tylko osoby z określonych krajów mogą tworzyć zbiórki pieniędzy na Facebook. Aby uzyskać pełną listę, kliknij w celu wyświetlenia pełnego artykułu.
triangle-right
Jak organizacje non profit otrzymują datki?
Jeśli utworzysz zbiórkę pieniędzy dla organizacji non profit, otrzyma ona datki bezpośrednio z Facebooka albo za pośrednictwem Network for Good lub PayPal Giving Fund.
triangle-right
Czy datki podlegają odliczeniu od podatku?
Datki dla organizacji non profit należących do kategorii 501(c)(3) w USA zwykle mogą zostać odliczone od podatku. Datki na rzecz organizacji charytatywnych działających poza Stanami Zjednoczonymi mogą kwalifikować się do uzyskania ulg podatkowych i odliczeń.
Jeśli masz pytania dotyczące możliwości odliczenia datków od podatku, skontaktuj się z doradcą podatkowym.
triangle-right
Jakie obowiązują opłaty?
Facebook nie pobiera opłat za datki na rzecz organizacji non profit. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji artykułu.
Dowiedz się więcej w Centrum pomocy.