The California Consumer Privacy Act is effective as of January 1, 2020. California residents can learn more about their privacy rights here.

Zásady používání dat

Tyto zásady popisují informace, které zpracováváme za účelem podpory Facebooku, Instagramu, Messengeru a dalších produktů, které Facebook nabízí (Facebook produkty nebo produkty). Další nástroje a informace jsou dostupné v nastavení Facebooku a nastavení Instagramu.

Jaké druhy informací shromažďujeme?

Abychom vám mohli poskytovat Facebook produkty, musíme o vás zpracovávat informace. Typy informací, které o vás shromažďujeme, závisí na způsobu, jakým používáte naše produkty. Další informace o tom, jak zobrazit a odstranit informace, které shromažďujeme, jsou dostupné v nastavení Facebooku a nastavení Instagramu.
Co vy a ostatní děláte a poskytujete.
 • Údaje a obsah, které poskytujete. Shromažďujeme obsah, komunikaci a další informace, které poskytujete při používání našich produktů, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení obsahu a posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli. Patří sem informace o vámi poskytovaném obsahu (například metadata) a informace v něm uvedené, například místo pořízení fotky nebo datum vytvoření souboru. Může mezi ně patřit také obsah, který se vám zobrazuje prostřednictvím funkcí, které poskytujeme, jako je například náš fotoaparát, abychom vám mohli kupříkladu navrhovat masky a filtry, které by se vám mohly líbit, nebo vám dávat rady týkající se používání fotografických formátů. Naše systémy automaticky zpracovávají obsah a komunikaci, kterou poskytujete vy nebo jiní uživatelé, abychom mohli analyzovat kontext a to, co obsahují, pro účely popsané níže. Přečtěte si další informace o tom, jak můžete vybrat, kdo uvidí obsah, který sdílíte.
  • Data se speciální ochranou: Můžete si vybrat, zda chcete poskytovat informace v polích svého Facebook profilu nebo ve svých životních událostech o svém náboženském vyznání, politických názorech, o koho „máte zájem“ nebo o svém zdraví. Tyto a další informace (jako například rasová nebo etnická příslušnost, filozofické přesvědčení nebo členství v odborech) mohou mít speciální ochranu dle zákonů ve vaší zemi.
 • Sítě a kontakty. Shromažďujeme informace o lidech, stránkách, účtech,hashtazích a skupinách, s nimiž jste ve spojení, a o způsobu vaší interakce s nimi ve všech našich produktech, například o lidech, se kterými nejčastěji komunikujete, nebo o skupinách, do kterých patříte. Také shromažďujeme informace o kontaktech, když je nahrajete, synchronizujete nebo importujete z mobilního zařízení (například z adresáře kontaktů nebo historie hovorů či SMS zpráv), a pomocí nich vám a dalším uživatelům pomáháme najít osoby, které možná znáte, nebo je používáme k účelům uvedeným níže.
 • Vaše používání. Shromažďujeme také informace o tom, jak naše produkty využíváte, například typy obsahu, který si prohlížíte nebo se kterým jste nějakým způsobem propojeni, funkce, které používáte, akce, které provádíte, lidé nebo účty, se kterými komunikujete, a frekvence nebo doba trvání vašich aktivit. Například zaznamenáme, kdy používáte a kdy jste naposledy použili naše produkty, a jaké příspěvky, videa nebo další obsah v našich produktech zobrazujete. Také shromažďujeme informace o tom, jakým způsobem používáte naše funkce, jako je například náš fotoaparát.
 • Informace o transakcích provedených v našich produktech. Pokud naše produkty používáte k nákupu nebo jiným finančním transakcím (například něco koupíte ve hře nebo přispějete na charitu), shromažďujeme informace o nákupu či transakci. Patří sem informace o platbě, například číslo kreditní nebo debetní karty a další informace o kartě, další informace o účtu a ověření a podrobnosti o fakturaci, dopravě a kontaktních údajích.
 • Akce, které provádí ostatní uživatelé, a informace, které o vás poskytují. Také získáváme a analyzujeme obsah, komunikaci a informace, které ostatní lidé poskytují při používání našich produktů. Ten může zahrnovat informace o vás, například když s vámi ostatní uživatelé sdílí fotku nebo ji okomentují, pošlou vám zprávu nebo nahrají, synchronizují či importují vaše kontaktní údaje.
Informace o zařízení
Jak je popsáno níže, shromažďujeme informace z počítačů, telefonů, připojených televizí a dalších zařízení připojených k internetu, která používáte a která se integrují s našimi produkty, a také informace o těchto zařízeních. Tyto informace kombinujeme pro různá zařízení, která používáte. Například shromážděné informace o vašem používání našich produktů na vašem telefonu můžeme použít k přizpůsobení obsahu (včetně reklam) nebo funkcí, které se vám zobrazí při použití našich produktů na jiném zařízení, jako je například notebook nebo tablet, nebo ke zjištění, zda na jiném zařízení reagujete na reklamu, kterou jsme vám zobrazili na telefonu.

Mezi informace, které z těchto zařízení získáváme, patří:

 • Vlastnosti zařízení: například operační systém, verze hardwaru a softwaru, stav baterie, síla signálu, dostupné místo v úložišti, typ prohlížeče, názvy a typy aplikací a souborů a pluginy.
 • Operace zařízení: informace o operacích a chování prováděném v zařízení, například zda je okno v popředí nebo v pozadí, případně pohyby myši (které mohou pomoci odlišit osoby od botů).
 • Identifikátory: jedinečné identifikátory, ID zařízení a další identifikátory, například z her, aplikací nebo účtů, které používáte, a ID rodinných zařízení (nebo jiné identifikátory jedinečné pro produkty společností Facebooku přidružených k danému zařízení nebo účtu).
 • Signály zařízení: signály Bluetooth a informace o přístupových bodech pro sítě Wi-Fi v okolí, bezdrátových signálech a mobilních vysílačích.
 • Data z nastavení zařízení: informace, které jste nám povolili získávat nastavením zařízení, která zapnete, jako je například přístup k poloze z GPS, fotoaparátu nebo fotografiím.
 • Síť a připojení: údaje jako například název vašeho mobilního operátora nebo poskytovatele internetu, jazyk, časová zóna, telefonní číslo mobilního telefonu, IP adresa, rychlost připojení a v některých případech také informace o dalších zařízeních v blízkém okolí nebo připojených do vaší sítě, abychom vám mohli pomoci například streamovat video z vašeho telefonu do televize.
 • Data souborů cookie: data ze souborů cookie uložených v zařízení, včetně nastavení a ID souborů cookie. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, jsou uvedeny v zásadách používání souborů cookie na Facebooku a zásadách používání souborů cookie na Instagramu.
Informace od partnerů.
Inzerenti, vývojáři aplikací a vydavatelé nám mohou zasílat informace prostřednictvím nástrojů Facebooku pro firmy, které používají, včetně našich pluginů pro sociální sítě (jako je tlačítko To se mi líbí), Facebook Přihlášení, našich rozhraní API a sad SDK nebo prostřednictvím Facebook pixelu. Tito partneři nám poskytují informace o vaší činnosti mimo Facebook, včetně informací o vašem zařízení, navštívených webech, zakoupených položkách, zobrazených reklamách a způsobu, jakým jejich služby používáte – a nezáleží přitom, zda máte Facebook účet nebo zda jste k Facebooku přihlášení. Herní vývojář nám například pomocí našeho rozhraní API může sdělit, které hry hrajete, nebo nám firma může sdělit, že jste si v jejím obchodě něco koupili. Také získáváme informace o vašich online a offline akcích a nákupech od poskytovatelů dat třetích stran, kteří mají práva poskytovat nám vaše údaje.

Partneři mohou vaše údaje získat, když navštívíte nebo použijete jejich služby nebo prostřednictvím třetích stran, se kterými spolupracují. Aby nám partneři mohli údaje poskytovat, vyžadujeme, aby všichni měli zákonné právo shromažďovat, používat a sdílet vaše údaje. Přečtěte si víc o typech partnerů, od nichž získáváme údaje.

Další informace o tom, jak používáme soubory cookie v souvislosti s nástroji Facebooku pro firmy, jsou uvedeny v zásadách používání souborů cookie na Facebooku a zásadách používání souborů cookie na Instagramu.

Jak tyto informace používáme?

Dostupné informace (jejich dostupnost závisí na vašich volbách) používáme způsobem popsaným níže a k poskytování a podpoře Facebook produktů a souvisejících služeb popsaných ve smluvních podmínkách Facebookupodmínkách Instagramu. Náš postup je následující:
Poskytování, přizpůsobení a zlepšování našich produktů.
Informace, které máme k dispozici, používáme k dodávání našich produktů, a to včetně přizpůsobení funkcí a obsahu (například vašeho kanálu vybraných příspěvků, kanálu Instagramu, Instagram Stories a reklam) a poskytování návrhů pro vás (např. skupiny nebo události, které vás mohou zajímat, nebo témata, která byste mohli chtít sledovat) v rámci našich produktů i mimo ně. Abychom mohli vytvářet cílené produkty, které jsou jedinečné a pro vás relevantní, používáme vaše spojení, předvolby, zájmy a aktivity na základě shromážděných dat a učíme se od vás i od druhých (včetně dat se speciální ochranou, která nám poskytnete), dále váš způsob použití a interakce s našimi produkty a také osoby, místa a věci, ke kterým jste připojení a o které se zajímáte v rámci našich produktů i mimo ně. Přečtěte si další informace o tom, jak používáme informace o vaší osobě k přizpůsobení Facebooku a Instagramu, včetně funkcí, obsahu a doporučení ve Facebook produktech. Můžete také získat další informace o tom, jak vybíráme reklamy, které se vám zobrazují.
 • Informace napříč Facebook produkty a zařízeními: Informace o vašich aktivitách na různých Facebook produktech a zařízeních spojujeme dohromady, aby vám všechny Facebook produkty, které vám poskytujeme, byly lépe přizpůsobené a konzistentní, ať už je používáte kdekoli. Můžeme vám například navrhnout, abyste se připojili ke skupině na Facebooku, kde jsou lidé, které sledujete na Instagramu, nebo se kterými komunikujete přes Messenger. Také vám můžeme používání našich produktů usnadnit, např. automatickým vyplněním registračních údajů (jako třeba telefonního čísla) z jednoho Facebook produktu, když si budete chtít vytvořit účet na jiném produktu.
 • Údaje vztahující se k umístění:Údaje související s lokalitou – jako například vaši aktuální polohu, vaše bydliště, místa, kam rádi chodíte, nebo firmy a osoby ve vašem okolí – používáme k tomu, abychom naše produkty vylepšovali, přizpůsobovali je (včetně reklam) a mohli je poskytovat vám i dalším lidem. Údaje vztahující se k umístění mohou vycházet například z přesné polohy a umístění vašeho zařízení (pokud jste se rozhodli nám tuto informaci poskytnout), IP adres a informací od vás i dalších uživatelů Facebook produktů (např. oznámení polohy při příchodu nebo událostí, kterých se účastníte).
 • Výzkum a vývoj produktů: Informace, které máme k dispozici, používáme k vývoji, testování a vylepšování našich produktů. To zahrnuje například provádění průzkumů a výzkumů nebo testování a řešení potíží s novými produkty a funkcemi.
 • Rozpoznávání obličejů: Pokud tuto funkci máte zapnutou, můžete ji použít například k vyhledání svého obličeje na fotkách, ve videích a dalších druzích záznamů. Vytvářené šablony pro rozpoznávání obličejů mohou být podle zákonů vaší země považovány za data se speciální ochranou. Další informace o tom, jak používáme technologii rozpoznávání obličejů nebo jak můžete naše používání této technologie řídit, najdete v nastaveních Facebooku. Pokud do vašeho používání Instagramu zapojíme technologii rozpoznávání obličejů, nejprve vám takovou skutečnost oznámíme a vy budete mít kontrolu nad tím, zda pro vás budeme tuto technologii používat.
 • Reklamy a další sponzorovaný obsah: Informace o vás – včetně informací o vašich zájmech, akcích a spojeních – používáme k výběru vhodných reklam, nabídek a dalšího sponzorovaného obsahu, které se vám zobrazují. Další informace o tom, jak vybíráme a přizpůsobujeme reklamy a jak si můžete vybrat, které údaje můžeme používat za účelem výběru pro vás vhodných reklam a dalšího sponzorovaného obsahu, jsou dostupné v nastavení Facebooku a nastavení Instagramu.
Poskytování měření, analýzy a dalších služeb pro firmy.
Informace, které máme k dispozici (včetně vaší aktivity v našich Produktech, například navštěvované webové stránky a zobrazované reklamy), používáme k tomu, abychom inzerentům a dalším partnerům pomohli změřit účinnost a distribuci jejich reklam a služeb a také získat přehled o tom, jaký druh lidí využívá jejich služby a jakým způsobem lidé pracují s jejich webovými stránkami, aplikacemi a službami. Přečtěte si, jak sdílíme informace s těmito partnery.
Podpora bezpečnosti, integrity a zabezpečení.
Informace, které máme k dispozici, používáme k ověřování účtů a aktivit, boji proti škodlivému chování, detekci a prevenci spamu a dalších nežádoucích jevů, udržování integrity našich produktů a podpoře bezpečnosti a zabezpečení v rámci Facebook produktů i mimo ně. Data, která máme k dispozici, používáme například ke zkoumání podezřelé aktivity nebo porušení našich smluvních podmínek či zásad nebo také ke zjištění situací, kdy někdo potřebuje pomoc. Další informace najdete v centru nápovědy k zabezpečení na Facebooku a bezpečnostních tipech pro Instagram.
Komunikace s vámi:
Informace, které máme k dispozici, využíváme k tomu, abychom vám mohli posílat marketingové nabídky, komunikovat s vámi o našich produktech a informovat vás o našich zásadách a podmínkách. Vaše údaje také využíváme k tomu, abychom vám odpověděli, když nás kontaktujete.
Společensky prospěšný výzkum a inovace.
Informace, které máme k dispozici (včetně informací od partnerů pro výzkum, se kterými spolupracujeme), používáme k provádění a podpoře výzkumu a inovací v oblastech technologického pokroku, zdraví a pohody, veřejného zájmu a v oblastech obecně prospěšných pro společnost. Kupříkladu analyzujeme dostupné informace týkající se migračních tendencí v dobách krizí na podporu úsilí humanitárních organizací. Přečtěte si víc o našich výzkumných programech.

Jak se tyto informace sdílí?

Vaše informace se s ostatními sdílí těmito způsoby:

Sdílení na Facebook produktech
Lidé a účty, s nimiž komunikujete a sdílíte obsah
Při sdílení a komunikaci prostřednictvím našich produktů si vybíráte cílovou skupinu pro vámi sdílený obsah. Při přidávání příspěvku na Facebook například vybíráte okruh uživatelů pro daný příspěvek. Může se třeba jednat skupinu, všechny vaše přátele, veřejnost nebo váš vlastní seznam lidí. Podobně je tomu při používání Messengeru nebo Instagramu ke komunikaci s osobami nebo firmami, protože tito lidé a firmy vidí obsah, který jste odeslali. Také vaše síť vidí akce, které jste prováděli v našich produktech, včetně projeveného zájmu o reklamy a sponzorovaný obsah. Ostatním účtům také umožňujeme sledovat, kdo zobrazil jejich Facebook nebo Instagram Stories.

Veřejné informace může zobrazit každý v rámci našich produktů i mimo ně, včetně osob, které nemají vlastní účet. Mezi takové informace patří vaše uživatelské jméno na Instagramu, všechny informace sdílené s veřejným okruhem uživatelů, informace ve vašem veřejném profilu na Facebooku a obsah, který sdílíte na Facebook stránce, veřejném instagramovém účtu nebo jakémkoli jiném veřejném fóru, jako je například Facebook Marketplace. Vy, další osoby používající Facebook a Instagram a my můžeme zaslat nebo zpřístupnit veřejné informace komukoli v rámci našich produktů i mimo ně, včetně jiných produktů společností Facebooku, ve výsledcích hledání nebo prostřednictvím nástrojů a rozhraní API. Veřejné informace lze také zobrazit, načíst, sdílet nebo stáhnout prostřednictvím služeb třetích stran, jako jsou online vyhledávače, rozhraní API nebo offline média, jako je televize, a prostřednictvím aplikací, webů a jiných služeb, které se integrují s našimi produkty.

Přečtěte si víc o tom, jaké informace jsou veřejné a jak řídit viditelnost na Facebooku a Instagramu.
Obsah, který o vás sdílí ostatní
Měli byste zvážit, s kým chcete obsah sdílet, protože lidé, kteří vaši aktivitu vidí na našich produktech, mohou takový obsah sdílet s dalšími osobami v rámci našich produktů i mimo ně, a to i s osobami a firmami mimo okruh uživatelů, se kterými jste ho sdíleli. Když například zašlete zprávu konkrétním přátelům či účtům nebo s nimi sdílíte příspěvek, mohou si jejich obsah stáhnout, pořídit jeho snímek nebo ho sdílet s dalšími osobami napříč našimi produkty nebo mimo ně, osobně nebo ve virtuálním prostředí, jako jsou například Facebook Prostory. Také vaše komentáře k příspěvku jiné osoby a vaše reakce na její obsah jsou viditelné pro každého, kdo může zobrazit její obsah zobrazit – a tato osoba může okruh uživatelů s přístupem k jejímu obsahu kdykoli změnit.

Lidé mohou naše produkty používat také k vytvoření a sdílení obsahu o vás s okruhem uživatelů, který si vyberou. Lidé mohou ve svém příspěvku například sdílet fotku, na které jste vy, zmínit vás nebo označit v umístění v příspěvku nebo o vás sdílet informace ve svých příspěvcích a zprávách. Pokud je vám nepříjemné, co o vás v našich produktech sdílejí druzí, můžete takový obsah nahlásit.
Informace o vašem aktivním stavu nebo přítomnosti v našich produktech.
Lidé ve vašich sítích mohou vidět signály označující, zda jste v našich produktech aktivní, jako například zda jste aktuálně aktivní na Instagramu, Messengeru nebo na Facebooku, nebo kdy jste naposledy použili naše produkty.
Aplikace, weby a externí integrace v našich Produktech nebo jejich prostřednictvím:
Při používání externích aplikací, webů nebo jiných služeb, které využívají naše produkty nebo jsou s nimi integrované, mohou tyto externí aplikace, weby a služby získávat informace o tom, co zveřejňujete nebo sdílíte. Pokud třeba hrajete hru s Facebook přáteli nebo použijete tlačítko pro vložení komentáře nebo sdílení na nějakém webu, pak o vašich aktivitách ve hře může obdržet informace daný vývojář hry nebo zástupce webu v případě zveřejnění komentáře či odkazu, který na Facebooku sdílíte prostřednictvím daného webu. Když navíc stáhnete nebo použijete takové externí služby, mohou tyto služby získat přístup k vašemu veřejnému profilu na Facebooku a k veškerým informacím, které s nimi sdílíte. Vámi používané aplikace a weby mohou získat seznam vašich přátel na Facebooku, pokud se rozhodnete jej s nimi sdílet. Ale vámi používané aplikace a weby od vás nebudou moci získat žádné další informace o vašich přátelích na Facebooku ani informace o vašich sledujících na Instagramu (ačkoli vaši přátelé a sledující se samozřejmě mohou rozhodnout sdílet tyto informace sami). Informace shromažďované těmito službami třetích stran podléhají podmínkám a zásadám těchto třetích stran, nikoli těmto našim zásadám.

Zařízení a operační systémy poskytující nativní verze Facebooku and Instagramu (například v případech, kdy jsme nevyvinuli vlastní aplikace) budou mít přístup ke všem informacím, které se rozhodnete s nimi sdílet, včetně informací, které s vámi sdílejí přátelé, aby vám mohly poskytovat naše základní funkce.

Poznámka: Právě zavádíme další omezení přístupu vývojářů k datům, aby se zabránilo zneužívání. Například odebereme přístup vývojářů k vašim datům na Facebooku a Instagramu, pokud jste jejich aplikaci už 3 měsíce nepoužili, a měníme přihlášení, abychom v příští verzi omezili data, která si aplikace může vyžádat bez revize, pouze na jméno, uživatelské jméno na Instagramu, životopisné údaje, profilovou fotografii a e-mailovou adresu. Pokud tedy dojde k tomu, že bude aplikace požadovat jakékoli další údaje, budeme tento požadavek muset schválit.
Nový vlastník:
Pokud dojde ke změně vlastnictví nebo kontroly nad všemi nebo některými našimi produkty či jejich částmi, můžeme informace o vás převést na nového vlastníka.

Sdílení s externími partnery
Spolupracujeme s externími partnery, kteří nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše produkty nebo kteří využívají nástroje Facebooku k rozvoji svých firem, abychom mohli provozovat naše společnosti a poskytovat bezplatné služby lidem na celém světě. Žádné z vašich informací nikomu neprodáváme a ani nikdy v budoucnu nebudeme prodávat. Také uplatňujeme přísná omezení způsobu, jakým mohou naši partneři používat a sdělovat data, která jim poskytneme. Zde jsou typy třetích stran, se kterými informace sdílíme:
Partneři, kteří využívají naše služby analýzy.
Poskytujeme jim souhrnné statistiky a přehledy, které osobám a firmám pomáhají pochopit, jakým způsobem se lidé zajímají o jejich příspěvky, inzeráty, stránky, videa a další obsah v rámci Facebook produktů i mimo ně. Například správci stránek a firemní profily na Instagramu mají přístup k informacím o počtu osob nebo účtů, které zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na jejich příspěvky, a také k souhrnným demografickým a dalším údajům, které jim pomohou lépe pochopit interakce uživatelů s jejich stránkou nebo účtem.
Inzerenti.
Inzerentům poskytujeme hlášení o tom, jakému druhu lidí se zobrazují jejich reklamy a jak si jejich reklamy vedou, avšak bez vašeho svolení jim neposkytujeme žádné informace, které identifikují vaši osobu (například e-mailovou adresu, pomocí níž by bylo možné vás přímo kontaktovat nebo identifikovat). Inzerentům poskytujeme například obecné demografické údaje a údaje týkající se zájmu (například že reklamu viděla žena ve věku 25 až 34, která žije v Madridu a zajímá se o softwarové inženýrství), které jim pomáhají lépe pochopit okruh jejich uživatelů. Také upozorňujeme na to, která reklama na Facebooku vás vedla k uskutečnění nákupu nebo provedení jiné pro inzerenta významné akce.
Partneři pro měření.
Informace o vás sdílíme se společnostmi, které pro naše partnery provádí souhrnnou analýzu a měření.
Partneři, kteří v našich produktech nabízejí výrobky a služby.
Když si v našich produktech předplatíte prémiový obsah nebo zakoupíte něco od prodejce, může od nás tvůrce obsahu nebo prodejce obdržet informace, které jsou o vás veřejně dostupné, všechny ostatní informace, které s ním sdílíte, a také informace nutné k dokončení transakce, tzn. například kontaktní a doručovací údaje.
Prodejci a poskytovatelé služeb.
Informace a obsah poskytujeme dodavatelům a poskytovatelům služeb, kteří podporují naše podnikání, například nám poskytují služby spojené s technickou infrastrukturou, analyzují způsoby využívání našich produktů, poskytují služby zákazníkům, zprostředkovávají platby nebo provádějí průzkumy.
Výzkumní a akademičtí pracovníci.
Informace a obsah poskytujeme také partnerům pro výzkum a akademickým pracovníkům provádějícím výzkum v zájmu vědy a inovace, které podporují naše podnikání nebo cíle a usnadňují či posunují výzkum a inovaci v oblastech technologického pokroku, zdraví a pohody, veřejného zájmu a v oblastech obecně prospěšných pro společnost.
Výkon práva a právně podložené žádosti.
S bezpečnostními složkami sdílíme informace v reakci na právně podložené žádosti v situacích popsaných níže.
Přečtěte si další informace, jak si můžete v nastavení Facebooku a nastavení Instagramu nastavit, jaké informace budete o sobě vy nebo ostatní uživatelé sdílet s těmito externími partnery.

Jak společnosti Facebooku spolupracují?

Facebook a Instagram používají stejnou infrastrukturu, systémy a technologii jako jiné společnosti Facebooku (patří mezi ně WhatsApp a Oculus), aby zajišťovaly inovativní, relevantní, konzistentní a bezpečné prostředí ve všech produktech společností Facebooku, které používáte. K těmto účelům také zpracováváme informace o vás, získané napříč společnostmi Facebooku, a to v rozsahu povoleném zákonem a v souladu s jejich smluvními podmínkami a zásadami. Například zpracováváme informace ze služby WhatsAppu týkající se jeho účtů, ze kterých v jeho službě odchází spam, abychom mohli podniknout odpovídající kroky proti takovým účtům na Facebooku, Instagramu nebo Messengeru. Také se snažíme pochopit, jak lidé používají produkty společností Facebooku a pracují s nimi, například zjistit počet jedinečných uživatelů různých produktů společností Facebooku.

Jak mohu spravovat nebo odstranit informace o své osobě?

Umožňujeme vám přístup k vašim údajům, které můžete opravit, přenést a vymazat. Další informace najdete v nastavení Facebooku a nastavení Instagramu.

Údaje uchováváme do doby, kdy již nebude nutné poskytovat naše služby a Facebook produkty, nebo dokud neodstraníte svůj účet – podle toho, co nastane dřív. Každý takový případ se posuzuje samostatně a rozhodnutí závisí například na povaze dat, důvodu jejich shromažďování a zpracování a na příslušných zákonných či provozních požadavcích na jejich uchování. Pokud například na Facebooku něco vyhledáte, můžete tento dotaz ze své historie hledání kdykoli odstranit, po 6 měsících však bude tento záznam vyhledávání odstraněn automaticky. Pokud zašlete kopii průkazu totožnosti vydaného státní správou pro účely ověření účtu, odstraníme tuto kopii 30 dnů po jejím přezkoumání, není-li stanoveno jinak. Další informace o obsahu, který jste sdíleli, a datech ze souborů cookie získaných prostřednictvím pluginů pro sociální sítě.

Jakmile svůj účet odstraníte, odstraníme veškerý obsah, který jste zveřejnili, například fotky a aktualizace stavu, a tento obsah již nebude možné později obnovit. Informace, které o vás sdílí ostatní uživatelé, nejsou součástí vašeho účtu a nebudou tedy odstraněny. Pokud svůj účet odstranit nechcete, ale rádi byste produkty na nějakou dobu přestali používat, můžete ho místo toho deaktivovat. Svůj účet můžete kdykoli odstranit v nastavení Facebooku a nastavení Instagramu.

Jak reagujeme na právně podložené žádosti a jak předcházíme újmě?

Vaše údaje jsme oprávněni zobrazit, uschovat a sdílet je s regulačními orgány, bezpečnostními složkami a dalšími stranami v následujících případech:
 • Budeme-li k tomu vyzváni právně podloženou žádostí (například na základě povolení k odtajnění uloženého obsahu nebo soudního příkazu) a budeme-li se v dobré víře domnívat, že je takový postup vyžadován zákonem. Sem mohou spadat právně podložené žádosti z jurisdikcí mimo Spojené státy v případě, že se v dobré víře domníváme, že je takový postup vyžadován zákonem dané jurisdikce, týká se uživatelů v dané jurisdikci nebo je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy.
 • Pokud se v dobré víře domníváme, že je to nezbytné ke zjištění, zabránění a řešení podvodů, neoprávněného používání produktů, porušování našich smluvních podmínek či zásad nebo jakékoli škodlivé nebo nelegální činnosti, abychom chránili sebe (včetně našich práv, vlastnictví a produktů), vás nebo další osoby, včetně situací, kdy se jedná o vyšetřování či regulační šetření, nebo abychom zabránili úmrtí nebo bezprostřednímu ohrožení lidského zdraví. Například (pokud je to relevantní) poskytujeme informace externím partnerům a přijímáme od nich informace o spolehlivosti vašeho účtu, abychom předešli podvodu, zneužití či dalším škodlivým aktivitám v rámci našich produktů i mimo ně.
Informace, které o vás obdržíme (včetně dat o finančních transakcích souvisejících s nákupy provedenými prostřednictvím Facebooku), můžeme zobrazovat a uchovávat delší dobu v případě, že jsou předmětem právně podložené žádosti či povinnosti, oficiálního policejního vyšetřování nebo vyšetřování možného porušení našich podmínek a zásad, případně pokud je nutné takové údaje uchovat, abychom zabránili jiné újmě. Rovněž si alespoň po dobu jednoho roku ponecháváme informace z účtů deaktivovaných z důvodu porušení našich podmínek, abychom zabránili opakování zneužití či jiných porušení těchto podmínek.

Jak zacházíme s daty a přenášíme je v rámci našich globálních služeb?

Informace sdílíme globálně, a to jak interně v rámci společností Facebooku, tak také externě s našimi partnery a s uživateli z celého světa, se kterými se spojujete a sdílíte s nimi obsah v souladu s těmito zásadami. Pro účely popsané v těchto zásadách můžeme vaše údaje například předat, poskytnout či uložit a zpracovat v USA nebo jiných zemích mimo zemi či oblast, kde žijete. Přenášení těchto dat je nezbytné pro poskytování služeb vymezených ve smluvních podmínkách Facebooku a smluvních podmínkách Instagramu a pro globální provozování produktů, které vám poskytujeme. Používáme standardní smluvní ustanovení, spoléháme se na rozhodnutí o úrovni ochrany týkající se příslušných zemí schválená Evropskou komisí a získáváme váš souhlas s těmito přenosy dat do USA a dalších zemí.

Jak vám oznámíme změnu těchto zásad?

Na chystané změny těchto zásad vás upozorníme předem, abychom vám dali možnost si revidované zásady přečíst dříve, než se rozhodnete ve využívání našich produktů pokračovat.

Prohlášení o ochraně soukromí pro občany státu Kalifornie

Pokud jste občanem státu Kalifornie, můžete si přečíst další informace o svých právech na soukromí jako spotřebitele v dokumentu nazvaném Prohlášení o ochraně soukromí podle kalifornských zákonů.

Jak kontaktovat Facebook, máte-li dotazy?

Můžete získat další informace o tom, jak funguje ochrana soukromí na Facebooku a na Instagramu. Máte-li dotazy týkající se těchto zásad, můžete nás kontaktovat níže uvedeným způsobem. Spory mezi vámi a námi související s našimi zásadami a postupy ochrany osobních údajů můžeme řešit prostřednictvím organizace TrustArc. Organizaci TrustArc můžete kontaktovat prostřednictvím jejího webu.
Kontaktujte nás
Můžete nás kontaktovat online nebo poštou na adrese:
Facebook, Inc.
K rukám: Privacy Operations
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025


Datum poslední revize: 21. srpna 2020